A A A

Nasza współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Koble.

Informujemy, że nasze wspólne działania w ramach projektu "Szkoła Małego Strażaka" uzyskały Patronat Starosty Powiatu Hrubieszów i Wójta Gminy Hrubieszów.

Zaczynamy już na początku września. Opiekę merytoryczną objęła Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie.

Wszystkich którzy chcą być częścią naszych działań zapraszamy.

 

W dniu 30.05.2019 roku przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem odbyły się pilotażowe warsztaty w ramach programu edukacyjnego OSP Kobło pt. „Szkoła Małego Strażaka”.
Program po konsultacjach zostanie wdrożony 1 października 2019 roku. Jego podstawowym celem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przybliżenie pracy strażaka. Już dziś zapraszamy do współpracy chętne szkoły i jednostki straży pożarnej. Kontakt w sprawie programu ospThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zajęcia w Husynnem były także podsumowaniem zdobywania sprawności strażaka (zuchowej i harcerskiej) przez członków „15 WDH Husynne” działającej przy szkole.
Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koble tj. Druhom: Mateuszowi, Leszkowi, Jurkowi i Krystianowi za przyjazd i prowadzenie zajęć.

Hm. Monika Wołos
Drużynowa „15WDH Husynne”