A A A

Jesteś Rodzicem i zastanawiasz się czy rozwój Twojego Dziecka jest prawidłowy? Co jeszcze możesz zrobić by Twoje Dziecko mówiło lepiej?

Fundacja Czasoprzestrzeń zaprasza Cię do udziału w specjalistyczno-edukacyjnym projekcie „Logopedyczne Wtorki”

Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani, doświadczeni i lubiący swoją pracę  pedagodzy. Gwarantujemy niestandardowe podejście do dziecka, miłą atmosferę i dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica.

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe (do 4 osób).

Po odbyciu pierwszego spotkania proponowany jest dostosowany indywidualnie program zajęć.

W ramach działań projektowych:

- diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:                                                                                                                                    

  •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  •  Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
  •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

- diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

- diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i inne)

- terapia pedagogiczna

- profilaktyka zaburzeń mowy:

  • Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

- konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady

Udział  realizowany jest jako działalność statutowa odpłatna naszej Fundacji.

Zapraszamy do umówienia (terminu) pierwszego spotkania.

Przyjdź , zapytaj, sprawdź


Kontakt: Monika Wołos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., t. 501020094

Adres: Fundacja Czasoprzestrzeń ul. Łazienna 5, Hrubieszów 22-500