Fundacja Czasoprzestrzeń

W trosce o dzieci i młodzież

Jesteś Rodzicem niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka lub masz dziecko z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  i potrzebujesz pomocy.

W ramach CZASOPRZESTRZENI uruchomiliśmy grupę specjalistów z dziedziny psychologi, pedagogiki i terapii zajęciowej. Od wielu lat pracują oni z dziećmi i młodzieżą. Pośredniczymy także w kontakcie  z rodzicami dzieci niepełnosprawnych tworząc grupy wsparcia.

Kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.